Design Discovery Awards (D&A) 2024 NOW OPEN -- FINAL EXTENSION JULY 31, 2024
Interior Design / Interior Furnishings Design

Shenye Taifu Luohu Lake City MeetingRoom

Client: Shum Yip Taifu Logistics Group Holdings Co. Ltd;Architectural design:foundations Architects | @groundwork_architects; Interior contractor: Zuobiao architectural construction; Architecture, engineering design: Zhubo Design; Interior lighting design: Yiguang Lighting Design; Architecture lighting design: Lucent Worldwide Lighting Consultant; Furniture design: Chidao Interior Design; Signage system: Huixin Design; Photography: © SFAP, Li Jingzhi

TRD Design
Vivian Lee
Vivian Lee、Lingling Zhu、Yanting Zhu
Shenzhen, China
Zijun Ye、Hui Li、Yazhe Yang
  • WINNER

Share on Social Media